top of page

Tłumaczenie zwykłe i poświadczone (pisemne)

W ramach usług tłumaczeń pisemnych wykonuję tłumaczenia zwykłe i poświadczone (przysiężne) z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.
Tłumaczenie zwykłe nie zawiera poświadczenia pieczątką wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a tylko osobistą pieczątką tłumacza.
Tłumaczenie poświadczone zawiera oświadczenie tłumacza o zgodności tłumaczenia z dokumentem źródłowym. Jest ono opatrzone również pieczęcią Ministerstwa Sprawiedliwości, w otoku której jest imię i nazwisko tłumacza, nazwa języka, w zakresie którego tłumacz zdobył uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. 
Oprócz tego, tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest informacją, czy poświadczony dokument jest zgodny z oryginałem, czy może z kopią. Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera numer repertorium tłumacza przysięgłego, a także miejsce i datę wykonania tłumaczenia.

Tłumaczenie zwykłe i przysięgłe (ustne)

Oferuję usługi tłumaczeń ustnych zwykłych i przysięgłych z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński:

  • symultaniczne (natychmiastowe, jednocześnie z współrozmówcą). Tłumaczenie symultaniczne może być realizowane jako szeptane.

  • konsekutywne (po 2-3 wygłoszonych zdaniach z zatrzymywaniem się w mowie współrozmówcy). Po każdym tłumaczeniu przysięgłym ustnym tłumacz przysięgły pieczęcią może poświadczać sporządzone dokumenty.
     

Usługi: Informacje
piecz.jpg
bottom of page